WiadomośćGmina Goleniów - dane demograficzne w pigułce.
(Kategoria: Wieści z Gminy Goleniów)
Dodane przez admin
piątek 03 sierpnia 2018 - 17:57:54


03.08.2018a.png (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Gmina Goleniów ma 35 976 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 11,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Gmina Goleniów ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 34. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,95 na 1000 mieszkańców gminy Goleniów. W 2017 roku urodziło się 371 dzieci, w tym 50,7% dziewczynek i 49,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,09 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

61,7% mieszkańców gminy Goleniów jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

W 2017 roku w gminie Goleniów oddano do użytku 118 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Goleniów to 12 471 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

W 2016 roku 97,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,5% na sprzedaż lub wynajem.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Goleniów wynosi 3 872,80 PLN, co odpowiada 90.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Goleniów 1 956 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 020 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 64.

W 2017 roku w gminie Goleniów stwierdzono szacunkowo 707 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,66 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy Goleniów najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,43 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 7,46 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,54 (86%), drogowe - 2,36 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 1,20 (97%).
Tu można przeczytać starystyki dla naszej gminy: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Goleniow#ixzz5N5xLX2tI
 

Źródło: Goleniów net - Portal Powiatu Goleniów
( http://goleniow.net.pl/news.php?extend.7615 )


Czas generowania: 0.0345 sek., 0.0018 z tego dla zapytań.