WiadomośćXLVI sesja Rady Miejskiej w dniu 05 września 2018 r.
(Kategoria: Wieści z Gminy Goleniów)
Dodane przez admin
czwartek 13 września 2018 - 23:47:39


Porządek obrad sesji - zmieniono na sesji - informacje w materiale Video

    Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

    Odczytanie porządku obrad sesji.

    Przyjęcie protokołu z posiedzenia XLIV sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r. oraz protokołu z posiedzenia XLV uroczystej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 01 lipca 2018 r.

    Sprawozdanie odnośnie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.

    Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy.

    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości, położonych w Goleniowie przy ulicach: Słowackiego, Szczecińskiej, Zielonej Drodze i przy Placu Bramy Wolińskiej, z tym samym podmiotem na kolejny okres oraz na oddanie w użyczenie tych nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata.

    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów.

    Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont kościoła w miejscowości Miękowo p.w. Przenajświętszej Trójcy w Miękowie.

    Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2047.

    Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.

    Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminów realizacji czynności niezbędnych do dokonania wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Goleniowie.

    Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Goleniowie na kadencję 2016-2019.

    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej nieudostępnienia dokumentów z zakresu informacji publicznej.

    Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.


Po tym punkcie przerwaliśmy video rejestrację sesji


    Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.

    Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.

    Informacje Przewodniczącego Rady.

    Zamknięcie obrad sesji.Projekty uchwał http://bip.goleniow.pl/strony/18393.dhtml
 
 
 
 Źródło: Goleniów net - Portal Powiatu Goleniów
( http://goleniow.net.pl/news.php?extend.7686 )


Czas generowania: 0.0400 sek., 0.0019 z tego dla zapytań.