WiadomośćO co w tym wszystkim chodzi?
(Kategoria: Wieści z Gminy Goleniów)
Dodane przez admin
wtorek 09 października 2018 - 11:04:24


logo-kbw.png
 
 
Gminna Komisja Wyborcza powinna liczyć 9-u członków zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych (w naszym wypadku są to 4 osoby) oraz po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze (w naszym wypadku jest to teoretycznie 6 osób).

Wygaśnięcie członkostwa w terytorialnej komisji wyborczej następuje w przypadku zrzeczenia się członkostwa, śmierci członka komisji, utraty prawa wybierania oraz w przypadku odwołania. Członkostwo w terytorialnej komisji wyborczej wygasa z dniem podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia funkcji komisarza wyborczego, pełnomocnika, urzędnika wyborczego lub męża zaufania.

Właściwy komisarz wyborczy odwołuje członka terytorialnej komisji wyborczej w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka komisji. Uzupełnienie składu terytorialnej komisji wyborczej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o jej powołaniu.
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 września 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza liczyła sobie 9-u członków, czyli maksymalną dopuszczalną liczbę. http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_18480/12_09_2018_08_12_05Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_o_powoA_aniu_Gminnej_Komisji_Wyborczej.pdf

17 września 2018 r. Komisarz Wyborczy odwołał ze składu Pawła Chrzanowskiego jednocześnie powołując w jego miejsce Annę Urszulę Kowalską (adnotacja: uzupełnienie składu) - Gminna Komisja w dalszym ciągu liczy 9 osób.

20 września 2018 r. Komisarz Wyborczy odwołuje ze składu Elżbietę Mielniczuk (KWW Łączy Nas Gmina), tym samym liczba członków zostaje zredukowana do 8 osób. Przy nazwisku A. Kowalskiej powtórnie widnieje adnotacja "uzupełnienie składu". http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_18529/20_09_2018_15_00_51Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_o_zmianie_skA_adu_Gminnej_Komisji_Wyborczej2.pdf

21 września 2018 r. ze składu osobowego Gminnej Komisji zostaje odwołana Dorota Dec (KKW PO, N Koalicja Obywatelska) - komisja liczy 7- u członków, a przy nazwisku reprezentantki KWW Łukasza Mituły powtórnie przeczytamy : uzupełnienie składu. http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_18547/25_09_2018_09_12_11Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_o_zmianie_skA_adu_Gminnej_Komisji_Wyborczej3.pdf

25 września 2018 r. ze składu osobowego Gminnej Komisji zostaje odwołany Piotr Strzeboński (KW PiS). Komisja zostaje zredukowana do 6 osób, a przy nazwisku reprezentantki KWW Łukasza Mituły po raz N-ty widnieje adnotacja "uzupełnienie składu". http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_18529/20_09_2018_15_00_51Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_o_zmianie_skA_adu_Gminnej_Komisji_Wyborczej2.pdf

I tym prostym sposobem wyrugowano trzech członków Gminnej Komisji wyborczej, jednocześnie powiadamiając Komisarza wyborczego, że następowało uzupełnienie składu. Nie dodano jednak, że skład uzupełniano ciągle jedną i tą samą osobą.

Analizując składy członków Okręgowych Komisji Wyborczych odkryliśmy pewną zależność. Jedynymi Komitetami Wyborczymi, które mają swoich przedstawicieli we wszystkich Obwodowych Komisjach Wyborczych, tzn. Komisji ds. przeprowadzenia głosowania i Komisji ds. liczenia głosów, są: Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Krupowicza oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

Pozostałe Komitety nie mają pełnej liczby reprezentantów. Przyczyną może być brak chętnych do zasiadania w Okręgowych Komisjach Wyborczych lub wycofanie się kandydata.
Jak się dowiedzieliśmy dwa Komitety Wyborcze, pomimo zgłoszenia wymaganej liczby chętnych i braku złożenia rezygnacji przez pojedynczych kandydatów, nie zagwarantowało sobie kontroli przeprowadzanych wyborów.

(red.)
 
 
 
 Źródło: Goleniów net - Portal Powiatu Goleniów
( http://goleniow.net.pl/news.php?extend.7737 )


Czas generowania: 0.0388 sek., 0.0025 z tego dla zapytań.