WiadomośćBurmistrz ogłasza! Po cichu
(Kategoria: Wieści z Gminy Goleniów)
Dodane przez Margo
czwartek 08 listopada 2018 - 09:59:12


08.11.2018a.png

Na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie ukazało się OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów.

Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, której przedmiotem są zagadnienia i tereny wskazane w w.w uchwale, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

W dniach od 08 listopada 2018 r. do dnia 07 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, w pokoju nr 206 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 19 listopada 2018 r. o godz. 15ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Dokumenty w wersji elektronicznej dostępne są pod tym linkiem  -LINK-

red.




Źródło: Goleniów net - Portal Powiatu Goleniów
( http://goleniow.net.pl/news.php?extend.7802 )


Czas generowania: 0.0491 sek., 0.0035 z tego dla zapytań.