WiadomośćV sesja Rady Miejskiej w Goleniowie - 30 stycznia 2019
(Kategoria: Wieści z Gminy Goleniów)
Dodane przez admin
czwartek 31 stycznia 2019 - 15:02:47


 
 
Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

Odczytanie porządku obrad sesji.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia III sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 19 grudnia 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2019 rok”.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Torfowisko mszarne Jankowo”.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pn. „Źródlisko nad brzegiem Strugi Stawnej”.

Projekt uchwały w sprawie użytku ekologicznego pn. „Dolina rzeki Iny”.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębach ewidencyjnych Miękowo i Białuń.

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Maszewo w kosztach jej utrzymania.

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Nowogard w kosztach jej utrzymania.

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Osina w kosztach jej utrzymania.

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Przybiernów w kosztach jej utrzymania.

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału Gminy Stepnica w kosztach jej utrzymania.

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla organów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Goleniów.Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Goleniów.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Goleniów.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Goleniów do realizacji projektu pn.: Opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Goleniów”.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2019-2047.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Goleniowie na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2017 i 2018 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego.

Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.

Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.

Informacje Przewodniczącego Rady.

Zamknięcie obrad sesji.


Źródło: Goleniów net - Portal Powiatu Goleniów
( http://goleniow.net.pl/news.php?extend.7895 )


Czas generowania: 0.0390 sek., 0.0019 z tego dla zapytań.