WiadomośćPosiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 07.02.2019 r.
(Kategoria: Wieści z Gminy Goleniów)
Dodane przez admin
piątek 08 lutego 2019 - 12:05:21


Porządek obrad

1. Stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.

2. Wniosek mieszkańca Gminy Goleniów z 17 września 2018r o ponowne rozpatrzenie skargi z dnia 20 marca 2017r,  dotyczące nieprawidłowości przy wykonywaniu modernizacji monitoringu miejskiego w Goleniowie, w związku z pojawieniem się nowych okoliczności.

3.Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2018r. na nienależyte wykonywanie nadzoru przez Burmistrza Gminy Goleniów nad działaniami Komendanta Straży Miejskiej w Goleniowie.

4. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 23 stycznia 2019r. w zakresie zaniedbań w wydanym zarządzeniu nr 2/2019 z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Goleniowie.
 Źródło: Goleniów net - Portal Powiatu Goleniów
( http://goleniow.net.pl/news.php?extend.7903 )


Czas generowania: 0.0513 sek., 0.0020 z tego dla zapytań.