Translate This Page Translate this page ترجم هذه الصفحة Преведи тази страница Tradueix aquesta pàgina 翻译此页 Prevedi ovu stranicu Preložit tuto stránku Oversæt denne side Isalin ang pahinang ito Käännä tämä sivu Traduire cette page Diese Seite übersetzen Μετάφραση αυτής της σελίδας תרגם דף זה Translate this page Terjemahkan halaman ini Traduci questa pagina このページを翻訳 Translate this page Tulkot šo lapu Išversti ši puslapi Vertaal deze pagina Oversett denne siden Traduzir esta página Traduce aceasta pagina Перевести эту страницу Prevedi to stran Преведи ову страну Preložit túto stránku Traducir esta página Översätt den här sidan Перекласти цю сторінку Phiên d?ch các trang này
Menu główne
· Linki
· GRY
Menu

anonse.jpg

Rozkład jazdy PKP

odjazdy-m.jpg
przyjazdy-m.jpg

Dyżury aptek

Kolporter RSS
O najnowszych newsach możesz dowiedzieć się za pośrednictwem kanałów rss.
rss1.0
rss2.0
rdf
Latest Comments
[News] Nobliści
Autor: jaro60 dnia 28 sty : 08:01
SWIETA RACJA.

[News] Ja nie mam czasu!
Autor: admin dnia 17 sty : 00:45
Jasne że to nie tajemnica. Chodzi o radnego Czerw [ more ... ]

[News] Ja nie mam czasu!
Autor: MW dnia 17 sty : 00:18
" eden z radnych" - jak wiecie który to dlaczego [ more ... ]

[News] Park 750 - lecia Goleniowa i konsultacje społeczne???
Autor: Jan II dnia 11 gru : 22:19
Uważam - w przeciwieństwie do Pani Muszyńskiej, że [ more ... ]

[News] Park 750 - lecia Goleniowa i konsultacje społeczne???
Autor: jaro60 dnia 10 gru : 18:02
Panu burmistrzowi uderza woda sodowa do glowy.Pani [ more ... ]

[News] Cześć druga pt. Akcja wyborcza - odcinek pierwszy
Autor: MW dnia 08 lis : 22:14
przydługie to jest. Max 10 minut proponuję.

[News] Burmistrz ogłasza! Po cichu
Autor: MW dnia 08 lis : 22:11
Dotyczy obszaru przy GPP. W czym problem? Jak napi [ more ... ]

[News] Paplecznik - czyli wTylewizji po Goleniowsku cześć 1/01
Autor: MW dnia 06 lis : 13:16
Takie sobie to jest.

[News] Hymn Polski na mecie maratonu w Dreźnie
Autor: MW dnia 24 paź : 19:19
Brawa dla Dariusza i ekipy.

[News] Wyborcze roszady
Autor: MW dnia 22 paź : 15:32
I po zawodach


W Gminie Goleniów nie składa się petycji ?

06.07.2018c.jpg Petycja to prośba lub żądanie sformułowane pod adresem organu władzy publicznej. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, podmiot do którego została skierowana rozpatruje ją w zakresie swoich właściwości i przekazuje ją niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych właściwych podmiotów. O tej czynności wnioskodawca ma być poinformowany.

By petycja została rozpatrzona przez organ, do którego została skierowana jej przedmiot musi mieścić się w zakresie zadań i kompetencji tego organu.

Wymogi formalne:

W każdym wypadku petycja powinna zawierać:

1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska lub nazwy organizacji czy firmy.
Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy petycję wnosi grupa podmiotów, trzeba w niej wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
     
2. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji.
Również w tym wypadku, gdy petycję wnosi grupa podmiotów, należy w niej wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.
     
3. Oznaczenie podmiotu do którego kierujemy petycję.

4. Wskazanie przedmiotu petycji.

W przypadku braku wskazania w petycji danych, o których mowa w punkcie 1. i 2., adresat pozostawi ją bez rozpatrzenia i nie wezwie nas do usunięcia braków formalnych.

Organ, do którego skierowana jest petycja wezwie nas jednak do usunięcia braków formalnych tylko wtedy, gdy petycja została podpisana przez grupę mieszkańców Gminy, ale nie została wskazana jedna osoba, która tę grupę reprezentuje lub gdy podamy same imiona i nazwiska osób popierających petycję, bez wskazania ich miejsca zamieszkania.

Jeżeli petycja wnoszona jest w formie pisemnej powinna zostać podpisana przez osobę wnoszącą petycję, a w przypadku grupy podmiotów - przez reprezentanta. W przypadku, gdy petycję składamy drogą elektroniczną, powinna ona bezwzględnie zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Nie ma wymogu opatrywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym tak wniesionej petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego, powinna zawierać  imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Ponadto do petycji powinna zostać dołączona zgoda podmiotu trzeciego, w którego interesie jest ona składana.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych wnoszącego lub podmiotu trzeciego, w którego interesie jest wnoszona.

Petycja winna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej wniesienia, lecz wcześniej jej treść powinna być opublikowana na stronie BIP podmiotu rozpatrującego.

Dlaczego nasza goleniowska władza nie ujawnia wpływających do Urzędu petycji?  Przecież są one składane (np. petycja w sprawie ul. Lipowej w Lubczynie), a o tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie forma (np. tytuł) tego żądania (art. 3 ustawy o petycjach). Czyżby przeszkodą była ustalona procedura? Nie pozwala ona bowiem pozostawić sprawy bez odpowiedzi, a odpowiedź musi znaleźć się w internecie i będzie świadczyła o jej autorze.

Artykuł 15 Ustawy o petycjach mówi, że w zakresie w niej nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym (art. 227) zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw może być przedmiotem skargi. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego skarga jest składana do organu nadzorującego działalność odbiorcy petycji.

Margo
 
 


Wersja do druku
Podziel się:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon


Autor: admin  ::  piątek 06 lipca 2018 - 12:07:02  ::  Czytaj/Komentuj: 0


stat4udarmowe liczniki
Witaj
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]


 
k3reklama-m.jpg

komfort reklama-m.jpgNaprawy
 
komputerów

 i laptopów
 tel. 795 748 343
robert2a.jpg

sigma.jpg
radca.jpg


Online
Gości: 8
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 4
Użytkowników: 688, Najnowszy: yrofel

Ogłoszenia

Czas generowania: 0.1350 sek., 0.0054 z tego dla zapytań.